Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

"IMPRESCLUB" EOOD je podjetje, registrirano po gospodarskem pravu Republike Bolgarije z EIK 207410865, tel.
+386 1 777 86 36

Razlogi in nameni, za katere uporabljamo vaše osebne podatke
Vaše osebne podatke obdelujemo iz naslednjih razlogov:

Sklenjene pogodbe o dobavi naših izdelkov;
Vaše izrecno soglasje - namen je določen za vsak konkreten primer;
Če to zahteva zakon;
V naslednjih odstavkih boste našli podrobne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov glede na podlago, na kateri jih obdelujemo.
ZA IZVAJANJE POGODBE
Vaše osebne podatke obdelujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih in predpogodbenih obveznosti ter uživanja pravic iz pogodb, sklenjenih z vami.

Nameni obdelave:

ugotavljanje vaše identitete;
zagotavljanje funkcionalnosti našega spletnega mesta;
priprava in pošiljanje računa za storitve, ki jih pri nas kupite;
odkrivanje in/ali preprečevanje nezakonitih dejanj ali dejanj, ki so v nasprotju z našimi pogoji
Podatki, ki jih obdelujemo na tej podlagi:
Na podlagi pogodbe, sklenjene med nami in vami, obdelujemo podatke o vrsti in vsebini pogodbenega razmerja ter vse druge podatke v zvezi s pogodbenim razmerjem, vključno z:

osebni kontaktni podatki - kontaktni naslov, e-pošta, telefonska številka;
identifikacijski podatki – ime in priimek, enotna matična ali osebna številka tujca, naslov;
podatki o oddanih naročilih;
korespondenca v zvezi s celotno storitvijo - e-pošta, pisma, informacije o vaših zahtevah za odpravljanje težav, pritožbe, prošnje, pritožbe, povratne informacije, ki jih prejmemo od vas;
podatke o kreditni ali plačilni kartici, številko bančnega računa ali druge bančne in plačilne podatke v zvezi z izvedenimi plačili;
druge informacije, kot so:
IP naslov ob obisku naše spletne strani;
Demografski podatki
Podatki profila družbenega omrežja
informacije iz vaših dejanj na spletnem mestu
Obdelava navedenih osebnih podatkov je za nas obvezna, da lahko z vami sklenemo in izpolnimo pogodbo. Brez vaših zgornjih podatkov ne bi mogli izpolniti svojih pogodbenih obveznosti.
Osebne podatke posredujemo tretjim osebam
Vaše osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam – podizvajalcem, vključno s ponudniki kurirskih storitev za potrebe dostave naročenega blaga ali z vašim izrecnim soglasjem za potrebe neposrednega trženja.

Ko izbrišemo podatke, zbrane na tej podlagi

Podatke, zbrane na tej podlagi, izbrišemo 2 leti po prenehanju pogodbenega razmerja, ne glede na to, ali zaradi poteka pogodbe, odpovedi ali katerega koli drugega razloga.

ZA IZPOLNJEVANJE REGULATIVNIH OBVEZNOSTI
Možno je, da zakon določa obveznost obdelave vaših osebnih podatkov. V teh primerih moramo izvesti obdelavo, kot so:

Obveznosti po Zakonu o ukrepih za preprečevanje pranja denarja;
Izpolnjevanje obveznosti v zvezi s prodajo na daljavo, prodajo zunaj poslovnih prostorov, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov;
Posredovanje informacij Komisiji za varstvo potrošnikov ali tretjim osebam, ki jih določa Zakon o varstvu potrošnikov;
Posredovanje informacij Komisiji za varstvo osebnih podatkov v zvezi z obveznostmi, ki jih določa normativni okvir za varstvo osebnih podatkov;
Obveznosti, določene v Zakonu o računovodstvu in Zakoniku o davčno-zavarovalnem postopku ter drugih povezanih pravnih aktih, v zvezi z vodenjem pravnega knjigovodstva;
Zagotavljanje informacij sodišču in tretjim osebam v okviru postopka pred sodiščem v skladu z zahtevami normativnih aktov, ki veljajo za postopek;
Preverjanje starosti pri spletnem nakupovanju.
Ko izbrišemo na tej podlagi zbrane osebne podatke

Podatke, zbrane v skladu z zakonsko določeno obveznostjo, izbrišemo po izpolnitvi ali prenehanju obveznosti zbiranja in shranjevanja.

PO VAŠEM SOGLASJU
Vaše osebne podatke na tej podlagi obdelujemo le po vaši izrecni, nedvoumni in prostovoljni privolitvi. Ne bomo predvideli nobenih škodljivih posledic za vas, če zavrnete obdelavo osebnih podatkov.

Privolitev je ločena podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov in v njej je naveden namen obdelave ter ni zajeta v namenih, navedenih v tem pravilniku. Če nam podate ustrezno soglasje in do njegovega preklica ali prekinitve morebitnega pogodbenega razmerja z vami, za vas pripravljamo ustrezne ponudbe za izdelke/storitve, pri čemer izvajamo podrobne analize vaših osnovnih osebnih podatkov;

Podatki, ki jih obdelujemo na tej podlagi:

Na tej podlagi lahko obdelujemo osebne podatke za namene neposrednega trženja, vključno s podatki o uporabi spletnega mesta in podatki o profilu družbenega omrežja.
Posredovanje podatkov tretjim osebam

Na tej podlagi lahko vaše podatke posredujemo marketinškim agencijam, Facebooku, Googlu ali podobnim.
Preklic soglasja

Soglasja se lahko kadarkoli prekličejo. Preklic soglasja ne vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Če prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov za katerega koli ali vse zgoraj opisane načine, vaših osebnih podatkov in informacij ne bomo uporabljali za zgoraj navedene namene. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve, podane pred njenim preklicem.

Za preklic danega soglasja morate uporabiti samo naše spletno mesto ali preprosto naše kontaktne podatke.

Ko izbrišemo podatke, zbrane na tej podlagi
Podatke, zbrane na tej podlagi, izbrišemo na vašo zahtevo ali 12 mesecev po prvem zbiranju.

Kako varujemo vaše osebne podatke
Za zagotavljanje ustreznega varstva podatkov družbe in njenih strank izvajamo vse potrebne organizacijske in tehnične ukrepe, ki jih določa Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje ima vzpostavljena pravila za preprečevanje zlorab in kršitev varnosti, ki podpirajo procese zaščite in zagotavljanja varnosti vaših podatkov.
Z namenom maksimalne varnosti pri obdelavi, prenosu in shranjevanju vaših podatkov lahko uporabimo dodatne zaščitne mehanizme, kot so šifriranje, psevdonimizacija itd.

Pravice uporabnikov
Vsak uporabnik spletnega mesta ima vse pravice do varstva osebnih podatkov v skladu z bolgarsko zakonodajo in pravom Evropske unije.

Uporabnik lahko uveljavlja svoje pravice s sporočilom na naš elektronski naslov.
Vsak uporabnik ima pravico do:

Informacije (v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov s strani upravitelja);
Dostop do vaših osebnih podatkov;
Popravek (če so podatki netočni);
Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe);
Omejitev obdelave s strani skrbnika
upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov;
Prenosljivost osebnih podatkov med posameznimi upravljavci;
Ugovor zoper obdelavo njegovih osebnih podatkov;
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima tudi pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima za posameznika pravne posledice ali ga podobno pomembno prizadene;
Pravica do sodnega ali upravnega varstva v primeru, da so bile kršene pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
Uporabnik lahko zahteva izbris, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

Osebni podatki niso več potrebni za nam

ene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
Uporabnik prekliče soglasje, na katerem temelji obdelava podatkov in za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga;
Uporabnik podatkov ugovarja obdelavi in za obdelavo ne obstajajo prevladujoče pravne podlage;
Osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
Osebne podatke je treba izbrisati zaradi izpolnjevanja pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki se uporablja za upravljavca;
Osebni podatki so bili zbrani v zvezi z zagotavljanjem storitev informacijske družbe otrokom, privolitev pa je podala oseba, ki ima starševsko odgovornost za otroka.
Uporabnik ima pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov s strani upravitelja, kadar:
Izpodbijanje točnosti osebnih podatkov. V tem primeru velja omejitev obdelave za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverjanje točnosti osebnih podatkov;
Obdelava je nezakonita, vendar uporabnik ne želi izbrisa osebnih podatkov, temveč zahteva omejitev njihove uporabe;
Upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, ampak jih uporabnik potrebuje za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
Ugovarjati obdelavi do preverjanja, ali pravne podlage upravljavca prevladajo nad interesi uporabnika.
Pravica do prenosljivosti.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj in jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, široko uporabljani in strojno berljivi obliki ter ima pravico, da te podatke prenese drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravitelj pri tem oviral. podatki o osebnih podatkih so posredovani, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbeni obveznosti in se obdelava izvaja na avtomatiziran način. Pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov ima posameznik pravico doseči neposreden prenos osebnih podatkov od enega upravljavca k drugemu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravica do ugovora.

Uporabniki imajo pravico ugovarjati upravljavcu zoper obdelavo njihovih osebnih podatkov. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan prenehati z obdelavo, razen če dokaže, da za obdelavo obstajajo nujni pravni razlogi, ki imajo prednost pred interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. V primeru ugovora obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja je treba obdelavo nemudoma ustaviti.

Pritožba pri nadzornem organu

Vsak uporabnik ima pravico do pritožbe zoper nezakonito obdelavo njegovih osebnih podatkov pri Komisiji za varstvo osebnih podatkov ali pri pristojnem sodišču.