Pogoji dostave blaga

 

Dostavo naročenega blaga se izvaja od tretje osebe/kurirske službe.

Dostava se izvrši na naslov uporabnika na območju Republike Bolgarije ali v tujini, razen če je na spletni strani za določen izdelek/storitev navedeno drugače.

 

Stroške dostave nosi uporabnik, v tem primeru mora trgovec zagotoviti zadostne in ažurne podatke na spletnem mestu. Trgovec si pridržuje pravico do promocijskih pogojev, v okviru katerih nosi stroške dostave.

 

Pred pošiljanjem naročenega blaga, ima Trgovec pravico kontaktirati uporabnika na telefon, ki ga je navedel, za razjasnitev podrobnosti naročila in/ali dostave.

 

Trgovec ne odgovarja za neizpolnjeno naročilo v primerih, ko je uporabnik posredoval lažne, nepopolne in/ali netočne osebne podatke, tudi kadar je posredoval nepopoln, netočen ali izmišljen naslov ali telefonsko številko.

 

Dostava poteka v terminih, ki so opisani pod posamezno možnostjo dostave v modulu vmesnika naročila. V izjemnih okoliščinah si Trgovec pridržuje pravico podaljšati dobavni rok, o čemer nemudoma obvesti uporabnika.

 

Trgovec naročilo obdela v 2 do 7 delovnih dneh od oddaje naročila. Dostava se običajno izvede v roku, ki je v praksi običajen glede na izbran način dostave.

 

Naročeno blago izročimo proti podpisu.

 

Uporabnik je dolžan blago ob prevzemu pregledati in v primeru ugotovljene neskladnosti, pomanjkljivosti in poškodb nemudoma obvestiti. Če uporabnik tega ne stori, se šteje, da je pošiljko sprejel brez ugovora.

 

Pri mednarodnih dostavah veljajo pravila o dostavi in ​​prejemu ustrezne nacionalne poštne službe ter ustrezna nacionalna zakonodaja države, v kateri se nahaja prejemnik blaga.

 


Vse uvozne dajatve pri uvozu blaga bremenijo uporabnika. Potrošnik ne more zahtevati vračila, če je zavrnil plačilo uvoznih dajatev ali prejem pošiljke.

 

Trgovec si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni razpoložljive načine dostave in plačila in/ali njihove pogoje z objavo razpoložljivih načinov dostave in plačila na spletni strani brez predhodnega obvestila.